Νέα

Πρόσφατη Αρθρογραφία του Ινστιτούτου
Το PollenPred είναι ένα ευφυές μοντέλο εξομοίωσης και πρόβλεψης της εποχής και της παραγόμενης ποσότητας γύρης αλλεργειογόνων δέντρων για την προστασία ευπαθών σε αλλεργίες ομάδων πληθυσμού.
Read More
1 2 3 4