Σχετικά με το Ινστιτούτο

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (EISD) είναι ένας μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός. Αναλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην προώθηση της ανάπτυξης οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

ενημερωθείτε

Δραστηριότητες Ινστιτούτου

Εκπαίδευση

Το Ινστιτούτο αναγνωρίζει την σημασία της δια βίου μάθησης και κάνει πράξη τη διάδοση ωφέλιμης, αξιόπιστης και πιστοποιημένης γνώσης με την υλοποίηση υψηλού επιπέδου αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Προτυποποίηση

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (EISD) αναπτύσσει πρότυπα για τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς και επιπλέον αξιολογεί την ισοτιμία υφιστάμενων προτύπων βελτιώνοντας την ολοκλήρωση των αγορών.

Έρευνα & Ανάπτυξη

Το Ινστιτούτο ενεργεί με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα των E & T δραστηριοτήτων διαμέσου της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας με Οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός

Το έργο μας

Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη επιτυγχάνονται μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων που εκτελούνται από επιστήμονες που έχουν αναλάβει να φέρουν σε πέρας έργα και προγράμματα έρευνας, τοπικής και εθνικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης που παρέχεται με την υποστήριξη δημόσιων αρχών και Ινστιτούτων.

Το Ινστιτούτο δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδόσεων εκδίδοντας περιοδικά, εφημερίδες και βιβλία όλων των ειδών με στόχο να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ποιότητα, ασφάλεια και τις Ορθές Πρακτικές. Το Ινστιτούτο εκδίδει στο πλαίσιο αυτό το περιοδικό Βιώσιμη Ανάπτυξη

0+
Projects
0%
Επιτυχία
0+
Συνεργασίες
0
Χώρες

EISD

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Το Ινστιτούτο σήμερα

  Στη σημερινή του μορφή προήλθε μετά από τη μετονομασία του A CERT Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ινστιτούτο A CERT) με ταυτόχρονη τροποποίηση της εταιρικής του δομής και της ενεργοποίησης των επιτροπών και ομάδων εργασίας του.

  Διεθνής Παρουσία

  Το Ινστιτούτο διατηρεί γραφεία και αντιπροσωπείες στην Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Σκόπια, Σερβία, Κόσσοβο, Γερμανία, Ισπανία, Μαυροβούνιο, Βοσνία, Ρουμανία, Ρωσία, Αίγυπτο, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Παλαιστίνη, Ιράκ και Ινδίες.

  Αποστολή

  Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη βιώσιμη Ανάπτυξη είναι να παράγει και να διοχετεύει τη γνώση προς κάθε κατεύθυνση με τρόπο ανεξάρτητο και αξιόπιστο συμβάλλοντας στην εφαρμογή των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

  Σκοπός

  Να προωθεί κάθε δραστηριότητα η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη των οικονομικών, κοινωνικών και οικολογικών δραστηριοτήτων με γνώμονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development) στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στη δικτύωση, στις εκδόσεις και στην προτυποποίηση.