Ανάπτυξη της Έρευνας & της Καινοτομίας – Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων

Το Ινστιτούτο και τα

  • International Congress of Industrialists and Entrepreneurs (ICIE),
  • National Union of Business Angels (RUSBA),
  • International Center of Scientific and Technology Information (ICSTI)

που εδρεύουν στη Μόσχα, αναπτύσσουν από κοινού δραστηριότητες προώθησης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας τα οποία απευθύνονται για τοποθέτηση στη Διεθνή αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό το Ινστιτούτο δέχεται από κάθε ενδιαφερόμενο αίτηση για την πώληση ή τη χρηματοδότηση τελικών προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας για τα οποία έχει αναπτυχθεί ή είναι σε φάση ανάπτυξης πρωτότυπο και υπάρχει επιχειρηματικό σχέδιο για την εμπορική τους εκμετάλλευση.

Επιπλέον, για τους νέους επιστήμονες ή τεχνοβλαστούς που ενδιαφέρονται, το Ινστιτούτο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ICSTI στη Μόσχα Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων και προσφέρει όλη την αναγκαία υποδομή και δομή για την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης A CERT ο οποίος έχει αναλάβει την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Στη φωτογραφία διακρίνονται οι: Dr. Victor Kodola, Γενικός Διεθυντής του ICSTI, Dr. Marina Tumanova, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του ICSTI, ο Στέφανος Μπίλλας, Πρόεδρος του EISD (τ. Ινστιτούτο A CERT), η Κωνσταντία Ναλμπάντη, Γενική Διευθύντρια του EISD και ο Y. G. Pokrovski, εκπρόσωπος του EISD στο ICSTI κατά τη διάρκεια υπογραφής της συμφωνίας.

Related Posts