Πιλοτικό πρόγραμμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Povarovo της Ρωσίας

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ο Δήμος του Povarovo της Ρωσίας υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου.

Το έργο περιλαμβάνει την εφαρμογή και πιστοποίηση του Δήμου βάση του προτύπου EISD 40001/2013 Πράσινες Πόλεις.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ο Δήμαρχος του Povarovo της Ρωσίας υπογράφουν συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου.
Ο Πρόεδρος και η Γενική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, κος Μπίλλας Στέφανος και κα Κωνσταντία Ναλμπάντη αντίστοιχα, με τον Δήμαρχο του Povarovo και την ομάδα εργασίας του πιλοτικού προγράμματος για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου.

Related Posts