Ελληνο-ρωσικό Δίκτυο Βιολογικής Γεωργίας «ΒΙΟΣΟΦΙΑ»

Κατόπιν της υπογραφής συμφωνίας αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου και του Ρωσικού Συνδέσμου Βιολογικής και Βιοδυναμικής Γεωργίας “AGROSOPHIE” δημιουργήθηκε το Ελληνο-ρωσικό Δίκτυο Βιολογικής Γεωργίας  «ΒΙΟΣΟΦΙΑ» που έχει σκοπό την ανάπτυξη της Ελληνορωσικής αγοράς Βιολογικών Προϊόντων.

Το Δίκτυο ΒΙΟΣΟΦΙΑ αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της αναπτυξιακής προοπτικής του Ελληνορωσικού αγροτικού χώρου με σκοπό την εφαρμογή ενός εναλλακτικού αναπτυξιακού μοντέλου που υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και τη δικτύωση στην παραγωγή, τυποποίηση/μεταποίηση και εμπορία βιολογικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης, μέσω της παροχής δράσεων υποστήριξης και της ευρύτερης κινητοποίησης των δυνάμεων των τοπικών κοινωνιών, έτσι ώστε να αναδειχθεί η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία σε σημαντική πηγή εισοδήματος για το σύνολο των εμπλεκόμενων, συμβάλλοντας σε μία προοπτική ποιότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Πρόσβαση στις δραστηριότητες του Δικτύου ΒΙΟΣΟΦΙΑ έχουν μόνο τα μέλη του.

Στις δραστηριότητες του δικτύου περιλαμβάνονται:

  • Λειτουργία e-marketplace.
  • Διμερής επιχειρηματικές συναντήσεις με σκοπό την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών μεταξύ Ελλήνων παραγωγών, μεταποιητών και εξαγωγέων με Ρώσους εισαγωγείς. χονδρέμπορους και αλυσίδες super market.
  • Επιχειρηματικές αποστολές.
  • Εμπορικές Εκθέσεις.
  • Συνέδρια.
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και της Ρωσικής νομοθεσίας.
  • Ανάπτυξη ειδικών προτύπων και πρωτοκόλλων στον τομέα της παραγωγής, της τυποποίησης, της μεταποίησης και της εμπορίας βιολογικών προϊόντων.
  • Έρευνα και μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών.

και κάθε άλλη δραστηριότητα που αφορά στην ενίσχυση της βιολογικής παραγωγής των δύο χωρών.

Για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Δικτύου ΒΙΟΣΟΦΙΑ αναπτύσσονται ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας. Στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας συμμετέχουν εκπρόσωποι των αγροτών, κτηνοτρόφων, μεταποιητών, εμπόρων, εξαγωγέων, εισαγωγέων, χονδρεμπόρων, Supermarkets και Οργανισμών ελέγχου και πιστοποίησης από την Ελλάδα και τη Ρωσία.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το πλήθος των Ρώσων που καταναλώνουν βιολογικά προϊόντα πρόσφατα αυξήθηκε κατά 20%. Σύμφωνα με σχετική έρευνα αγοράς μόνο το 5% των Ρώσων, που αντιστοιχεί περίπου σε 7 εκατομμύρια ανθρώπους προτιμούν και αγοράζουν μόνο βιολογικά προϊόντα. Το ποσοστό αυτό αναμένεται να τριπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι σχεδόν το σύνολο των βιολογικών τροφίμων και ποτών εισάγονται στη Ρωσική αγορά. Σε αντίθεση με τα βιολογικά προϊόντα φυτικής παραγωγής που αφορούν σε ανθρώπινη κατανάλωση που λόγω καιρικών συνθηκών είναι δύσκολο να παραχθούν στη Ρωσία, στόχος των παραγόντων της Ρωσικής αγοράς είναι η ανάπτυξη της εγχώριας κτηνοτροφίας και των προϊόντων αυτής. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία αναγκών εισαγωγής απλών και σύνθετων βιολογικών ζωοτροφών. Η ανάγκη αυτή αναμένεται να πολλαπλασιαστεί τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Σήμερα το δίκτυο ΒΙΟΣΟΦΙΑ επεκτείνει τις δραστηριότητές του και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία, την Κίνα και την Αμερική.

Related Posts