Πρότυπα & Κανονισμοί Πιστοποίησης

EISD

Προτυποποίηση

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (EISD) αναπτύσσει πρότυπα για τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς και επιπλέον αξιολογεί την ισοτιμία υφιστάμενων προτύπων βελτιώνοντας την ολοκλήρωση των αγορών.

EISD 10001

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ακολουθώντας αυτή την κατεύθυνση, το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει, μεταξύ άλλων, το πρότυπο “Πράσινες Πόλεις” με σκοπό να βελτιώσει τη βιωσιμότητα σε επίπεδο Δήμου ή Περιφέρειας και να εφοδιάσει τον κόσμο μας με ένα εργαλείο για τη διασφάλιση του μέλλοντός μας.

EISD 80001

Πιστοποίηση Υπηρεσιών Υγείας

To EISD ανέπτυξε σχήμα πιστοποίησης για υπηρεσίες υγείας στο πλαίσιο συνεργασίας με το Ιατρικό Κέντρο Konobeevo, ιδιοκτησίας GAZPROM.

Η Γενική Διευθύντρια του Ινστιτούτου κα Κωνσταντία Ναλμπάντη παρουσιάζει το περιοδικό «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στον κ. Yury Khalin,
Γενικό Διευθυντή του Ιατρικού Κέντρου Konobeevo, ιδιοκτησίας GAZPROM και μετόχου της Εμπορικής Τράπεζας Ξένων Επενδύσεων της Ρωσίας VTB

EISD 10003

Καταστήματα πώλησης Βιολογικών Προϊόντων

Τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερος αριθμός καταστημάτων λειτουργούν στις αγορές των μεγάλων πόλεων προσφέροντας βιολογικά προϊόντα στους καταναλωτές. Η αγωνία όλων είναι αν τα προϊόντα αυτά είναι πράγματι πιστοποιημένα και πληρούν τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας για να τα βάλουμε στο τραπέζι μας. Το Ινστιτούτο συμμεριζόμενο τον αγώνα των επιχειρηματιών λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων, δημιούργησε ένα Ιδιωτικό Πρότυπο Πιστοποίησης Σημείων Λιανικής Πώλησης Βιολογικών Προϊόντων EISD 10003 BioShop.

Το πρότυπο

  • Καθορίζει το προφίλ του καταστήματος ως σημείο πώλησης βιολογικών προϊόντων. Η επιχείρηση δεν είναι απλά ένα ακόμη κατάστημα που διαθέτει βιολογικά προϊόντα αλλά λειτουργεί κάτω από το αυστηρό πλαίσιο του πιστοποιημένου σημείου πώλησης βιολογικών προϊόντων.
  • Θέτει αρχές για την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων της Εθνικής Νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
  • Διασφαλίζει την επιχείρηση και τον καταναλωτή από παραπλανητικές σημάνσεις προϊόντων σε σχέση με το βιολογικό τρόπο παραγωγής τους.
EISD 10004

GMO Free

Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της κείμενης Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας για την πιστοποίηση προϊόντων ελεύθερα από (που δεν περιέχουν) Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (GMO free), τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων με αυτήν επιχειρήσεων καθώς και υποχρεώσεις των Οργανισμών Πιστοποίησης.

Ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητας τους, οι επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται ο παρόν Κανονισμός κατατάσσονται σε:

  • Επιχειρήσεις Φυτικής Παραγωγής. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις παραγωγής πρώτων υλών για Παρασκευή ζωοτροφών αλλά και προϊόντων που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση.
  • Επιχειρήσεις Ζωικής Παραγωγής. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι κτηνοτροφικές επιχειρήσεις (εκτρεφόμενα ζώα: αίγες, πρόβατα, βοοειδή, κουνέλια, κ.α.) οι οποίες έχουν ως προϊόντα το κρέας ή/και το γάλα, πτηνοτροφικές επιχειρήσεις (εκτρεφόμενα πτηνά: όρνιθες, στρουθοκάμηλοι, γαλοπούλες, πάπιες, φασιανοί κ.α.), ιχθυοκαλλιέργειες (εκτρεφόμενα είδη: τσιπούρα, λαβράκι, πέστροφα κ.α.).
  • Επιχειρήσεις Παραγωγής Ζωοτροφών. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις παραγωγής απλών και σύνθετων ζωοτροφών.
  • Επιχειρήσεις Παραγωγής Τροφίμων για Ανθρώπινη Κατανάλωση. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που παράγουν τρόφιμα που παρασκευάζονται σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων όπως κάθε φορά ισχύει και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
EISD 10005

Gluten Free

Το πρότυπο καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 4a του Καν. 89/398/EEC, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων με αυτήν επιχειρήσεων καθώς και υποχρεώσεις των Οργανισμών Πιστοποίησης.