Λοιπές εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες

To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (τ. Ινστιτούτο Α CERT) προωθεί τη συνδυασμένη μελέτη και έρευνα για τη διάθεση ασφαλών τροφίμων για τον άνθρωπο, το σεβασμό της ευζωίας των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος από τα χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα και εν γένει την ανάπτυξη της βιώσιμης γεωργίας, με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την εκπόνηση έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης.

Επιστήμονες από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, εκπονούν ερευνητικά προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τάσεων στα τρόφιμα και τη γεωργία και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο διοργάνωσε ημερίδες και σεμινάρια σε αγρότες (μεμονωμένους και ενώσεις αυτών), μεταποιητές και επιστήμονες, με σκοπό να τους εκπαιδεύσει, να τους ενημερώσει και να τους βοηθήσει να εφαρμόσουν τις νέες εξελίξεις στον χώρο της δραστηριοποίησης τους. Τα πιο διαδεδομένα αντικείμενα εκπαίδευσης ήταν και είναι οι Μέθοδοι Βιολογικής Γεωργίας, οι Ορθές Γεωργικές Πρακτικές και η Ασφάλεια Τροφίμων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Τον Ιούλιο του 2007 οργανώθηκε από το Δήμο Κοιλάδας με συμμετέχοντες το Ινστιτούτο και τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Λάρισας, στο πλαίσιο δράσεων και έργων που βοηθούν την ενημέρωση των αγροτών στη Σύγχρονη Γεωργία, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία» που συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2007, στο δημοτικό διαμέρισμα Κοιλάδας, του δήμου Κοιλάδας, του Νομού Λάρισας.

Τον Δεκέμβριο του 2007, ο Γεωπονικός Σύλλογος Τρικάλων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της προσπάθειάς για την προσέγγιση, κατανόηση και εφαρμογή των νέων οικονομικών δεδομένων στην αγροτική παραγωγή και εμπορία, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα “Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Φυτική Παραγωγή και Διατροφική Αξία – Ασφάλεια Τροφίμων – Καινοτόμα Τρόφιμα”, που  πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων, τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007.

Στις  15 Δεκεμβρίου 2007 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ινστιτούτο, διοργάνωσε στις 14, 15 και 16 Δεκεμβρίου 2007 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το «Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας». Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, πραγματοποιήθηκε ανοικτή συζήτηση με θέμα “Βιολογική Μελισσοκομία”.

Το Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Δίκτυο Ανάπτυξης – Προώθησης “Βιοξενοδοχεία Ελλάδας”, πραγματοποίησαν ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Υπηρεσίες ποιότητας στον τουρισμό – το παράδειγμα των Βιοξενοδοχείων», η οποία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2008 στην Ελάτη Τρικάλων. Στο πλαίσιο της ημερίδας λειτούργησε έκθεση βιολογικών προϊόντων από τοπικούς παραγωγούς ενώ σε όλους τους συνέδρους προσφέρθηκε δείπνο με βιολογικά προϊόντα.