Εκπαιδευτικά Προγράμματα ανά πεδίο

Έλεγχος και Πιστοποίηση
 • Επιθεωρητής/Επικεφαλής Επιθεωρητής Ενοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004
 • Εσωτερικός Επιθεωρητής Ενοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801
 • Επιθεωρητής/Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008
 • Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008
 • Σύμβουλος Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008
 • Επιθεωρητής/Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005
 • Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005
 • Σύμβουλος Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων  ISO 22000:2005
 • Επιθεωρητής/Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004
 • Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004
 • Σύμβουλος Ανάπτυξης και Εφαρμογής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004
 • Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801
 • Επιθεωρητής/Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801
 • Επιθεωρητής/Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801
 • Επιθεωρητής Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων
 • Επιθεωρητής Βιολογικών Προϊόντων σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 834/2007 και Καν. (ΕΕ) 889/2008
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πιστοποίηση προϊόντων κατά GOST-R και GOST-U για την Ρωσική και Ουκρανική αγορά
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα μη Γενετικά Τροποποιημένες ζωοτροφές και Τρόφιμα (GMO). Έλεγχος και πιστοποίηση.
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να αποκτήσουν τα προϊόντα σας σήμανση CE
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη συμμόρφωση των προϊόντων σας με τη Νομοθεσία REACH (1907/2006) και CLP (1272/2008)
Συμβουλευτικές και Τεχνικές Υπηρεσίες
 • Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008
 • Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005
 • Σύμβουλος Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004
 • Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801
Εργαστήρια, Δοκιμές και Διακρίβωση
 • Διαπίστευση Εργαστηρίων κατά ISO/IEC 17025. Εσωτερικός Επιθεωρητής/Στέλεχος Εργαστηρίων Δοκιμών και Διακριβώσεων κατά ISO/IEC 17025
 • Διαπίστευση Χημικών Εργαστηρίων κατά ISO/IEC 17025. Επικύρωση, Έλεγχος Ποιότητας και Εκτίμηση της Αβεβαιότητας στα Εργαστήρια
Ενέργεια
 • Σχεδιασμός Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων
 • Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκών Πάρκων
 • Σχεδιασμός Αιολικών Πάρκων
 • Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Βιομάζας. Ενεργειακές καλλιέργειες, δασική βιομάζα
 • Βασικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001:2011
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Έλεγχο και την Πιστοποίηση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων
 • Σύστημα Διαχείρισης της ΠΟιότηταςηQuality Management System according to ISO/TS 29001/2003 petroleum, petrochemical and natural gas industries
Δημόσια Διοίκηση
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την αξιολόγηση των Δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων του ευρύτερου Δημοσίου τομέα και των υπαλλήλων των ΟΤΑ
 • Πολιτικές της Αυτοδιοίκησης για την Προώθηση της Τοπικής Επιχειρηματικότητα
Βιομηχανία Τροφίμων
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία για τα Τρόφιμα
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα Μικροβιολογικά Κριτήρια Ασφάλειας Τροφίμων
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Τεχνολογία, Υγιεινή και Ασφάλεια του Κρέατος και των προϊόντων του (μηρυκαστικών, χοίρων, πτηνών, θηραμάτων)
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Τεχνολογία, Υγιεινή και Ασφάλεια του Γάλακτος και των προϊόντων του. Βασικές απαιτήσεις, γνώσεις και δεξιότητες τυροκόμου
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Τεχνολογία, Υγιεινή και Ασφάλεια των αρτοσκευασμάτων. Βασικές απαιτήσεις, γνώσεις και δεξιότητες αρτοποιού
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Τεχνολογία, Υγιεινή και Ασφάλεια των ειδών ζαχαροπλαστικής. Βασικές απαιτήσεις, γνώσεις και δεξιότητες ζαχαροπλάστη
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Τεχνολογία, Υγιεινή και Ασφάλεια των Αλιευμάτων και των Ιχθυρών
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Τεχνολογία και Υγιεινή της Σφαγής των ζώων (μηρυκαστικών, χοίρων, πτηνών, θηραμάτων)
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Τεχνολογία, Υγιεινή και Ασφάλεια των Κονσερβοποιημένων τροφίμων
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων κατά την Αποθήκευση και τη Μεταφορά (logistics)
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων στα καταστήματα πώλησης τροφίμων, εστίασης κλπ.
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη Μεταποίηση Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (φυτικής & ζωικής παραγωγής). Κανόνες – Απαιτήσεις για την Πιστοποίηση
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Υγιεινή & Ασφάλεια των Βιολογικών προϊόντων φυτικής & ζωικής παραγωγής. Κανόνες – Απαιτήσεις για την Πιστοποίηση
 • Εκπαίδευση στο σύστημα HACCP (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων), βάσει των προτύπων ISO 22000, BRC, IFS
 • Εκπαίδευση στο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας στην Παραγωγή του Χοιρινού Κρέατος και των Προϊόντων του βάσει των προτύπων ARGO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
 • Εκπαίδευση στο Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας, βάσει των προτύπων ARGO 4.1 και 4.2.
 • Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Ελέγχου της Ποιότητας κατά IFS και BRC
 • Βιοτρομοκρατία και Διαχείριση Κρίσεων για τις επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφ, (Threat Assessment Critical Control Point, TACCP), όπως αυτές προσδιορίζονται στο FSSC 22000 (PAS 96 :2010)
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να πιστοποιήσετε την επιχείρηση σας κατά SQF v7. Εσωτερικός Επιθεωρητής SQF v7
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να πιστοποιήσετε την επιχείρηση σας κατά FSSC 22000
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να πιστοποιήσετε την επιχείρηση σας κατά ISO 22000, BRC και IFS
Γεωργία & Αγροτουρισμός
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να πιστοποιήσετε τη γεωργική σας εκμετάλλευση κατά GlobalG.A.P. v4
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να πιστοποιήσετε τη γεωργική σας εκμετάλλευση κατά AGRO 2-1 & 2-2
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Το Marketing, το Branding και την πώλησή τους.
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να δημιουργήσετε και να λειτουργήσετε το δικό σας αγρόκτημα
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να δημιουργήσετε τη δική σας αγροτουριστική επιχείρηση
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Marketing, το Branding και την πώληση Αγροτικών προϊόντων
Περιβάλλον
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το εμπόριο Αερίων Ρύπων. Εθνικό Μητρώο Επιχειρήσεων Εμπορίας Αερίων Ρύπων. Χρηματιστήριο Αερίων Ρύπων, Λονδίνο
 • Ενεργειακό αποτύπωμα. Μέτρηση και διαχείρισή.
Διεθνές Εμπόριο
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να εξάγετε τα προϊόντα σας στην Αμερική, ΕΕ και Μέση Ανατολή. Προϊόντα KOSHER και HALAL
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να εξάγετε τα προϊόντα σας στη ΡΩΣΙΑ
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Διεθνές Εμπόριο Πρώτων Υλών (ζάχαρη, αραβόσιτος, ζωοτροφές, λιπάσματα, πετρέλαιο, LPG, LNG, ηλεκτρική ενέργεια, κλπ.). LOI, ICPO, BCL, φορτία, μέθοδοι πληρωμών). INCOTERMS 2012 (FOB, CIF, κλπ.)
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Fair Trade. Έλεγχος και Πιστοποίηση.
 • Τουρισμός
Κατασκευές
 • Δημόσια έργα και Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). Εκπόνηση ΠΠΕ και έλεγχος εφαρμογής.
 • Διαχείριση τεχνικών έργων
Υγεία
 • Έλεγχος και Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Ιατρικών Συσκευών κατά ISO 13485:2003
 • Καλές Βιομηχανικές Πρακτικές (GMP) στη Φαρμακοβιομηχανία
 • Πιστοποίηση Μονάδων Υγείας και Διαγνωστικών Κέντρων
Μεταφορές
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Ασφάλεια μεταφορών
 • Διαχείριση επικίνδυνων φορτίων
 • SQAS – Safety and Quality Assessment System Certification
Εκπαίδευση
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης για μη τυπική εκπαίδευση και επιμόρφωση – Βασικές απαιτήσεις για εκπαιδευτικά κέντρα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 29990/2007
 • Εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες & Χρηματοδοτήσεις
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα και την πρόσβαση στα τραπεζικά χρηματοδοτικά εργαλεία (Bank Guarantees, Letter of Credits, Credit Lines). Σύστημα SWIFT
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία. Διεθνές τραπεζικό σύστημα, Venture Capitals και Private Equity, Επιχειρηματικοί Άγγελοι. Επενδυτικά προγράμματα
 • Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ
Πληροφορική
 • Σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής (ITSMS) σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 20000
 • Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2005
Διαχείριση Κρίσεων
 • Διαχείριση Επιχειρηματικών Κρίσεων (Γενικό)
 • Διαχείριση Επιχειρηματικών Κρίσεων στον κλάδο του Τουρισμού
 • Διαχείριση Επιχειρηματικών Κρίσεων στον Αγροδιατροφικό κλάδο
 • Διαχείριση Επιχειρηματικών Κρίσεων στον κλάδο των Κατασκευών
Διαχείριση Κινδύνου
 • Διαχείριση Κινδύνου στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα
 • Διαχείριση Κινδύνου στον Ενεργειακό Τομέα
 • Διαχείριση Κινδύνου στον Τουριστικό Τομέα
 • Διαχείριση Κινδύνου στον Αγροδιατροφικό Τομέα
 • Διαχείριση Κινδύνου στον Κατασκευαστικό Τομέα
 • Διαχείριση Κινδύνου στη Διαχείριση Έργων
 • Διαχείριση Κινδύνου στον Τομέα των εγκαταστάσεων Πληροφορικής