Εκπαίδευση

EISD

Εκπαίδευση

Το Ινστιτούτο αναγνωρίζει την σημασία της δια βίου μάθησης και κάνει πράξη τη διάδοση ωφέλιμης, αξιόπιστης και πιστοποιημένης γνώσης με την υλοποίηση υψηλού επιπέδου αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Σε μια γοργά εξελισσόμενη Ευρώπη, οι απαιτήσεις που πρέπει κάθε πολίτης να εκπληρώσει αυξάνονται διαρκώς. Νέες τεχνολογίες, πρότυπα και κανονισμοί αναπτύσσονται συνεχώς και επιβάλλουν την απόκτηση καινούριων προσόντων. Η αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και η εργασία σε ένα όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο και καινοτόμο περιβάλλον απαιτούν τη συνεχή εκπαίδευση από επιστήμονες με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό τους αντικείμενο.

Στέφανος Μπίλλας

  CEO & Ιδρυτής του Ινστιτούτου

Εκπαιδευτικός φορέας

Σε όσους ολοκληρώνουν με επιτυχία κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο πιστοποιημένων προσώπων στην αντίστοιχη ειδικότητα εφόσον υπάρχει σχετικό σχήμα πιστοποίησης.

Μεθοδολογία

Η προσέγγιση των πτυχών του θέματος του εκπαιδευτικού προγράμματος γίνεται βασισμένη στην παρουσίαση και ανάλυση περιπτώσεων (case studies).

Μορφή διδασκαλίας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται σε: i). φυσική αίθουσα (με εκπαιδευτή)
ii). σε εικονική αίθουσα (με εκπαιδευτή)
iii). σε Webinar (χωρίς εκπαιδευτή)

Εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές έχουν μεγάλη τεχνική επάρκεια και εμπειρία στον χώρο, πιστοποιημένοι από την Α CERT Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης Α.Ε.

Πιστοποίηση Προγραμμάτων & Προσώπων