Προωθώντας τις Ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσική Ομοσπονδία

Η στρατηγικής σημασίας συνεργασία που έχουν συνάψει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με το Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας SOEX έρχεται να επιβεβαιώσει την άριστη σχέση μεταξύ των δυο λαών και τις δυνατότητες ανάπτυξης. Η συνεργασία των δυο Οργανισμών αφορά μεταξύ άλλων στην παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισάγουν τα προϊόντα τους στη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά και σε επιχειρήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας που επιθυμούν να απευθυνθούν στην Δυτικοευρωπαϊκή αγορά.

Ο Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, κος Μπίλλας Στέφανος, υπογράφοντας στρατηγική συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του SOEX, Κέντρο Ελέγχου, Πιστοποίησης και Βιομηχανικής Ασφάλειας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κ. Golitsyn Vyacheslav Anatolevich.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η βασική παραγωγική δυνατότητα της Ελλάδας εντοπίζεται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα των τροφίμων και στον τουρισμό, οι προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ των δυο Οργανισμών εστιάζονται στην ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης σε αυτούς τους τομείς. Δεδομένων των διαφορετικών απαιτήσεων στις προδιαγραφές των προϊόντων που κινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφ’ενός και εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφ’ετέρου, η συνεργασία των δυο Οργανισμών αναπτύσσει εργαλεία στον τομέα του ελέγχου, της πιστοποίησης και της αξιολόγησης τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα για την πρόσβαση επιχειρήσεων, προϊόντων και επαγγελματιών στις εκάστοτε αγορές.

Related Posts