Εκδόσεις

EISD

Εκδόσεις

Το Ινστιτούτο δραστηριοποιείται στον τομέα των εκδόσεων με περιοδικά, εφημερίδες και βιβλία με σκοπό να αυξήσει τη ευαισθητοποίηση του κοινού σε δράσεις οι οποίες εστιάζουν στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και στις καλές πρακτικές.

Το Ινστιτούτο δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στον χώρο των εκδόσεων εκδίδοντας το τριμηνιαίο περιοδικό “Βιώσιμη Ανάπτυξη” που διανέμεται πανελλαδικά σε 10.000 αντίτυπα σε αγρότες και άλλους φορείς της, με σκοπό να τους εκπαιδεύσει και να τους ενημερώσει για τις νέες εξελίξεις στον αγροτικό τομέα. Στο περιοδικό αρθρογραφούν κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι φορέων και επιστήμονες του χώρου των αγροτικών προϊόντων.

Το περιοδικό έχει σαν στόχο την ενημέρωση και πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου για προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν, προάγουν και προωθούν θέματα γεωργίας, τροφίμων, περιβάλλοντος και γενικότερα Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως:

 • την οικονομία
 • τον πολιτισμό
 • την εκπαίδευση
 • την γεωργία
 • το περιβάλλον
 • την ενέργεια
 • τη ναυτιλία
 • τον τουρισμό
 • τις μεταφορές
 • τη δημόσια διοίκηση
 • την τραπεζική
 • το διεθνές εμπόριο
 • τις επενδύσεις, κλπ.

Σκοπός είναι η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ευημερίας του ανθρώπου, την καταπολέμηση της φτώχειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.

Το περιοδικό έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως επιστημονικό και για το λόγο αυτό έχει φιλοξενήσει στις σελίδες του επιστημονικές εργασίες και πρώτες ανακοινώσεις. 

Στη συνέχεια παρατίθενται τεύχη του περιοδικού «Βιώσιμη Ανάπτυξη»